POZWY NOWE

Moduł jest przeznaczony do tworzenia pozwów, lokowania ich w paczkach oraz internetowego składania w e-sądzie. Umożliwia złożenie pozwów pojedynczych jak i wielu pozwów w paczkach. Rozbudowany system wspomagania pracy użytkownika zapewnia bardzo dużą automatyzację procesu, dzięki której w większości wypadków przygotowanie pozwu zajmuje kilkanaście minut.

Automatyczne tworzenie e-pozwów pozwala na natychmiastowe wstawianie informacji z danych sprawy lub z gotowych list:

 • danych powodów
 • danych pozwanych
 • wysokości długów
 • wysokości dokonanych spłat
 • żądań zapłaty właściwych odsetek
 • opisów dowodów (stwierdzany fakt oraz opis/uzasadnienie)

Pozwala też na  automatyczne tworzenie uzasadnień zgodnych z wymaganiami EPU przy pomocy  generatora uzasadnień (patrz niżej) oraz przygotowanych przez użytkownika list.

Przy żądaniu skapitalizowanych odsetek program umożliwia automatyczne ich wyliczenie na dzień wniesienia pozwu, niezależnie od dnia przygotowania pozwu.

Program zawiera gotowe oraz tworzone przez użytkowników listy standardowych opisów dowodów, danych powodów i pozwanych, uzasadnień, sposobów naliczania odsetek itp  wykorzystywane przy sporządzaniu każdego z fragmentów pozwów. Jednorazowe wpisanie  tego rodzaju informacji powoduje umieszczenie ich na listach wyboru skąd mogą być szybko wykorzystane w następnych pozwach.

Program współpracuje z bazami danych założonymi w module Długi pobierając z nich informacje niezbędne do automatycznego sporządzenia pozwu takie jak dane powoda i pozwanego, wielkość zobowiązań, terminy płatności, zapłaty (również ratalne) itp.

h

Automatyczne tworzenie pozwów

Tworzenie pozwów na podstawie wcześniej wprowadzonych/zaimportowanych danych.

+

Zarządzanie paczkami pozwów

Aplikacja umożliwia na dowolne przemieszczenie pozwów między różnymi paczkami.

Kapitalizacja odsetek

Przy żądaniu skapitalizowanych odsetek program umożliwia automatyczne ich wyliczenie na dzień wniesienia pozwu, niezależnie od dnia przygotowania pozwu.

PRZEJDŹ DO INNYCH MODUŁÓW

Pozwy Nowe
 • automatyczne tworzenie pozwów i uzasadnień
 • kapitalizacja odsetek
 • zarządzanie paczkami pozwów
 • wysyłka pozwów do e-sądu

więcej

Import
 • import danych o dłużnikach, wierzytelnościach i wpłatach
 • import danych z plików XLS, CSV, DBF, DB

więcej

Specjaliści
 • przypisywanie pozwów do różnych specjalistów
 • zarządzanie pracą specjalistów

więcej

Wezwania
 • opracowywanie wezwań do zapłaty
 • wbudowane szablony wezwań
 • możliwość tworzenia własnych wzorów

więcej

Pozwy Złożone
 • filtrowanie spraw według różnych kryteriów
 • przywołanie treści złożonego pozwu
 • ponowne składanie paczki pozwów po poprawkach

Więcej

Generator Uzasadnień
 • automatyczne tworzenie uzasadnień na podstawie wprowadzonych danych
 • własne wzory uzasadnień zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • własne szablony listy dowodów zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • walidacja pozwu pod kątem wymogów EPU

więcej

Uprawnienia +
 • nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych modułów aplikacji
 • rozbudowane zarządzanie pracą specjalistów
 • raportowanie pracy

więcej

Edytor tekstu
 • przyjazny edytor tekstów do tworzenia dokumentów
 • budowanie własnych wzorów z wykorzystaniem pól

więcej

Długi
 • gromadzenie danych do e-pozwów
 • wewnętrznego zakładania spraw 
 • zarejestrowania w programie długów i zobowiązań
 • importu danych dłużników i długów z innych programów
 • rozliczania wpłat, także częściowych

więcej

Status w e-Sądzie
 • sprawdzanie statusu wysłanego pozwu
 • kontrola przebiegu sprawy w e-sądzie
 • pobieranie nakazów i orzeczeń z e-Sądu
 • informowanie o uzyskaniu nakazu zapłaty
 • informowanie o uzyskaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

więcej

Archiwum
 • automatyczne kopie zapasowe bazy danych
 • możliwość odtworzenia bazy z kopii

więcej

Auto-import
 • automatyczna aktualizacja baz danych (np. codziennych wpłat) bez ingerencji pracownika
 • integracja z innymi programami

Więcej…

Przejdź do kreatora aby skonfigurować swój pakiet