Generator Uzasadnień

Pozwala na automatyczne tworzenie kompletnych uzasadnień, zgodnych z wymaganiami EPU.

Pisanie uzasadnień stanowi najbardziej czasochłonną i skomplikowaną pracę przy sporządzaniu pozwu w EPU. Generator uzasadnień pozwala w ciągu kilku minut sporządzić całe, często skomplikowane uzasadnienie, nawet w przypadkach, gdy jest wiele wierzytelności, niektóre zostały zaspokojone w części, a dodatkowo powód żąda odsetek skapitalizowanych.

 

Własny szablon uzasadnień

Program umożliwia tworzenie własnych szablonów uzasadnień, w których użytkownik może dostosować treść. Program automatycznie generuje wartości odpowiadające sprawom, nad którymi użytkownik pracuje, co pozwala na sporządzenie nawet kilkuset spraw w kilka minut. Użytkownik musi przygotować tylko jeden szablon dla wybranego typu pozwów, a resztę pracy wykona za niego program. Dodatkowo, program umożliwia warunkowe wstawianie treści, co pozwala na generowanie uzasadnień zależnie od wartości przedmiotu sporu, daty wezwania itp. Dzięki tej funkcjonalności, użytkownik nie musi dzielić pozwów na mniejsze paczki i nie musi tworzyć osobnych szablonów uzasadnienia dla każdego przypadku.

Oszczędź czas swój i pracowników

Generator uzasadnień, na podstawie wprowadzonych danych pozwala w ciągu kilku minut sporządzić całe uzasadnienie.

Skalowalność

Tworzy skomplikowane uzasadnienie, nawet w przypadkach, gdy jest wiele wierzytelności i powodów.

Kapitalizacja odsetek

Przy żądaniu skapitalizowanych odsetek program umożliwia automatyczne ich wyliczenie na dzień wniesienia pozwu, niezależnie od dnia przygotowania pozwu.

PRZEJDŹ DO INNYCH MODUŁÓW

Pozwy Nowe
 • automatyczne tworzenie pozwów i uzasadnień
 • kapitalizacja odsetek
 • zarządzanie paczkami pozwów
 • wysyłka pozwów do e-sądu

więcej

Import
 • import danych o dłużnikach, wierzytelnościach i wpłatach
 • import danych z plików XLS, CSV, DBF, DB

więcej

Specjaliści
 • przypisywanie pozwów do różnych specjalistów
 • zarządzanie pracą specjalistów

więcej

Wezwania
 • opracowywanie wezwań do zapłaty
 • wbudowane szablony wezwań
 • możliwość tworzenia własnych wzorów

więcej

Pozwy Złożone
 • filtrowanie spraw według różnych kryteriów
 • przywołanie treści złożonego pozwu
 • ponowne składanie paczki pozwów po poprawkach

Więcej

Generator Uzasadnień
 • automatyczne tworzenie uzasadnień na podstawie wprowadzonych danych
 • własne wzory uzasadnień zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • własne szablony listy dowodów zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • walidacja pozwu pod kątem wymogów EPU

więcej

Uprawnienia +
 • nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych modułów aplikacji
 • rozbudowane zarządzanie pracą specjalistów
 • raportowanie pracy

więcej

Edytor tekstu
 • przyjazny edytor tekstów do tworzenia dokumentów
 • budowanie własnych wzorów z wykorzystaniem pól

więcej

Długi
 • gromadzenie danych do e-pozwów
 • wewnętrznego zakładania spraw 
 • zarejestrowania w programie długów i zobowiązań
 • importu danych dłużników i długów z innych programów
 • rozliczania wpłat, także częściowych

więcej

Status w e-Sądzie
 • sprawdzanie statusu wysłanego pozwu
 • kontrola przebiegu sprawy w e-sądzie
 • pobieranie nakazów i orzeczeń z e-Sądu
 • informowanie o uzyskaniu nakazu zapłaty
 • informowanie o uzyskaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

więcej

Archiwum
 • automatyczne kopie zapasowe bazy danych
 • możliwość odtworzenia bazy z kopii

więcej

Auto-import
 • automatyczna aktualizacja baz danych (np. codziennych wpłat) bez ingerencji pracownika
 • integracja z innymi programami

Więcej…

Przejdź do kreatora aby skonfigurować swój pakiet