Vademecum Soft e-Pozwy

…to program przeznaczony do tworzenia i kierowania elektronicznych pozwów do e-Sądu (inaczej EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze), w sposób masowy.

Rozbudowany system wspomagania pracy użytkownika powoduje, że wiele pozwów można sporządzić w ciągu kilkunastu minut, i często nakaz jest już wydany po kilku, kilkunastu dniach.

Proces uzyskiwania prawomocnego tytułu egzekucyjnego za pomocą
programu Vademecum Soft e-Pozwy:

Czynności wykonywane jednorazowo:

Utworzenie konta na urzędowym portalu

Konto należy utworzyć na portalu: www.e-sad.gov.pl

Uzyskanie statusu powoda masowego

Poprzez portal e-Sądu

Uzyskanie klucza API

potrzebnego do wysyłanie e-pozwów prosto z aplikacji do EPU (poprzez portal e-Sądu)

Opracowanie wzoru e-pozwu oraz ustawień domyślnych
 • Domyślny rodzaj roszczeń (cywilne, gospodarcze, wynikające z prawa pracy )
 • Domyślny sposób zasądzenia (np. solidarny)
 • Domyślny rodzaj odsetek (np. ustawowe za opóźnienie)
 • Domyślny rodzaj reprezentacji (np. pełnomocnik)
 • Domyślny sąd odwoławczy
 • Domyślne konto do zwrotu opłaty sądowej
 • Domyślne żądanie zasądzenia kosztów zastępstwa (tak/nie)
 • Dane Osób składających pozwy
 • Wzór Opisu umocowania
 • Używanie systemu automatycznej kapitalizacji odsetek (tak/nie)
 • Wzór uzasadnienia (własne szablony z polami lub generator uzasadnień e-Pozwy)
 • Szablon listy dowodów (własny lub generator e-Pozwy)

Czynności wykonywane w czasie użytkowania programu:

Definiowanie powodów i pozwanych

w sposób ręczny lub poprzez import

Definiowanie podstawy roszczeń

Definiowanie podstawy roszczeń (np. faktur) oraz ich parametrów (np. data wezwania do zapłaty). W sposób ręczny lub poprzez import

Ewentualne określanie wpłat dokonanych polubownie

w sposób ręczny lub poprzez import

Przeglądanie i ewentualnie poprawianie automatycznie utworzonych e-Pozwów

Roszczenia są grupowane według dłużników oraz wierzycieli.

Można również wydzielić roszczenia do nowych e-Pozwów.

Przypisywanie opracowywanych e-pozwów do paczek pozwów

W pojedynczej paczce może znajdować się od 1 do nawet kilku tysięcy e-pozwów

Przesyłanie do e-sądu gotowych paczek pozwów

Paczki gotowych pozwów można wysłać za pomocą programu lub wyeksportować plik .xml z paczką i zaimportować w systemie EPU.

Podpisywanie paczek pozwów

Poprzez portal e-Sądu

Opłacanie paczek pozwów

Dokonuję się tego poprzez portal e-Sądu. Nadaje to sprawie bieg.
Paczkę, która zawiera nawet kilkaset pozwów opłaca się raz.

Sprawdzanie bezpośrednio w programie stanu złożonych e-pozwów

 

Pobieranie dokumentów z e-Sądu: orzeczeń i nakazów

Do programu pobierane są z e-Sądu:

 • nakazy,
 • orzeczenia,
 • orzeczenia o nadaniu klauzul wykonalności,
 • wezwania do usunięcia braków formalnych etc.
Składanie elektronicznych wniosków egzekucyjnych

Dokonuje się tego poprzez portal e-Sądu.

Planujemy rozbudować program o składanie elektronicznych wniosków egzekucyjnych bezpośrednio poprzez aplikację Vademecum Soft e-Pozwy.

Działania z zakresu windykacji polubownej

Dodatkowo program wyposażony jest w podstawowe narzędzie windykacji polubownej takie jak:

 • wezwania do zapłaty
 • możliwość telefonowania za pomocą telefonii VoIP.
 • planowanie czynności egzekucyjnych

Ważnymi zaletami programu e-Pozwy są funkcje:

 • automatyczny generator prawidłowych uzasadnień
 • obliczanie skapitalizowanych odsetek
 • bieżąca kontrola spełniania formalnych wymagań EPU
 • kontrolę przebiegu spraw w e-sądzie
 • import danych o dłużnikach, wierzytelnościach oraz wpłatach
 • własne szablony list dowodów
 • rejestr pozwów w opracowaniu
 • rejestr złożonych pozwów
 • analizy spraw według różnych parametrów
 • automatyczna aktualizacja roszczeń i uzasadnienia w przypadku wpłynięcia wpłaty częściowej przed wysłaniem pozwu

Program jest cały czas rozwijany

Dowiedz się więcej na temat dostępnych pakietów i modułów

MODUŁY