DŁUGI

moduł przeznaczony do:

  • gromadzenia danych do e-pozwów
  • wewnętrznego zakładania spraw 
  • zarejestrowania w programie długów i zobowiązań (także wymagalnych w ratach)
  • rozliczania wpłat, także częściowych
  • automatycznego obliczania należnych odsetek
  • ochrony przed przeterminowaniem roszczenia

Przejdź do kreatora aby skonfigurować swój pakiet

Kreator e - Pozwy