EGZEKUTOR

Moduł służący do zarządzania procesami windykacji. Dobrze przeprowadzona windykacja na pierwszym etapie to najszybsze i najpewniejsze odzyskanie należności. Egzekutor zawiera wszystkie funkcje niezbędne do sprawnego prowadzenia i pomyślnego zakończenia windykacji na etapie polubownym:

  • terminarz czynności windykacyjnych
  • system nadzoru terminowego wykonywania harmonogramu
  • panel aktywnego planowania procesów windykacyjnych
  • rejestr przebiegu kontaktów z klientem
  • informacje o długu i odsetkach na dany dzień
  • wskaźnik terminu przedawnienia z alarmem
  • system automatycznych kontaktów telefonicznych VOiP
  • standaryzowane oceny wyniku kontaktów

Dostęp do informacji

Natychmiastowy dostęp do informacji na temat zadłużenia, odsetek oraz przebiegu sprawy.

Zarządzanie procesami windykacyjnymi

Planowanie, nadzór oraz raportowanie czynnościami winykacyjnymi

Automatyzacja czynności

Wbudowany system do zarządzaniem połączeniami z wbudowanym modułem VOiP

Przejdź do kreatora aby skonfigurować swój pakiet

Kreator e - Pozwy