Aplikacja e-Pozwy jest skierowana praktycznie dla każdego podmiotu gospodarczego, który współpracuje w systemie B2B. W każdej firmie zdarzają kontrakty/umowy, z których czasami druga strona się nie wywiązuje. Zazwyczaj sprawy niezapłaconych należności są odkładane, nienależycie zarządzane, bądź przekazywane do zewnętrznej kancelarii, co oczywiście wiąże się z kosztami. Nasza Aplikacja pozwoli Państwu na łatwe, przyjemne, a przede wszystkim szybkie zarządzanie pozwami w Elektronicznym Systemie Upominawczym, dzięki czemu Państwa długi mogą bardzo szybko uzyskać sądowy nakaz zapłaty. Równie ważnym argumentem jest opłata pobierana w systemie EPU za pojedynczy pozew, która jest trzykrotnie niższa niż w standardowym postępowaniu.

Aplikacja e-Pozwy pozwoli na:

 • wprowadzenie danych z faktury ( podmioty, kwoty, terminy)
 • pozwoli na wprowadzanie wpłat na poczet faktur czy już należności
 • w odpowiednim momencie zaalarmuje, że potrzebne terminy zostały przekroczone i podpowie złożenie e-pozwu
 • jeśli wprowadzaliśmy dane(wpłaty, wezwania do zapłaty itp) przez cały okres windykacji polubownej to jednym przyciskiem możemy stworzyć pozew do e-sądu, zgodny z wymaganiami EPU
 • program na każdym etapie sprawdza poprawność wprowadzanych danych
 • moduł generator uzasadnień automatycznie stworzy uzasadnienie, wyliczy odsetki, określi dowody i roszczenia. Bez specjalistycznej wiedzy można w łatwy sposób stworzyć odpowiedni e-pozew.

 

Należy pamiętać, że procedury w e-sądzie pozwalają na otrzymanie klauzuli wykonalności dla danego pozwu w jedynie dwa tygodnie. Dzięki naszej aplikacji, nie potrzebują Państwo zlecać prostych spraw o należności do kancelarii.

Tworzenie pozwów

 • do stworzenia pozwu należy jedynie wprowadzić dane powodów i pozwanych oraz informacje z faktury, której dotyczy roszczenie
 • moduł Generator Uzasadnień sam tworzy cały pozew na podstawie danych. Roszczenia, dowody oraz uzasadnienie pozwu generują się automatycznie.
 • pozwy są tworzone według wytycznych e-sądu, a walidacja dokumentów następuje w kilku miejscach podczas tworzenia pozwu

Oszczędności

 • złożenie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest CZTERY razy tańsze niż w zwykłym sądzie. Opłata wynosi 1.25% wartości roszczenia
 • oszczędności wynikające z szybkości tworzenia pozwów w naszej aplikacji. Te elementy pozwu, które zajmują najwięcej czasu (dowody, roszczenia, uzasadnienie) są generowane automatycznie

Windykacja polubowna

 • planowanie czynności windykacyjnych (wysyłanie wezwań, notatki z kontaktów)
 • rozbudowane wzory ostatecznych wezwań do zapłaty
 • wbudowany moduł do kontaktów tel. VOiP
 • natychmiastowy dostęp do informacji na temat zadłużenia

Jak wygląda proces odzyskiwania pieniędzy od dłużnika przy użyciu Aplikacji e-Pozwy

 

1. Konto w Epu

W pierwszej kolejności należy założyć konto w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (link do rejestracji). Po wypełnieniu podstawowych danych osobistych należy wybrać jeden z trzech profili, które określają cel korzystania z epu:

 1. Podstawowy – dla osób fizycznych
 2. Powoda masowego – dla podmiotów gospodarczych
 3. Pełnomocnika zawodowego – dla prawników i kancelarii, którzy pełnią rolę pełnomocnika i reprezentują wielu klientów przed sądem

Na koniec nadajemy hasło i nasz wniosek jest gotowy do przesłania. Po weryfikacji, która zazwyczaj trwa około 14 dni otrzymujemy dostęp do konta w systemie EPU.

2. Wprowadzanie danych do aplikacji

Dane potrzebne do utworzenia pozwu można wprowadzić na dwa sposoby. Pierwszym jest ręczne uzupełnienie danych powodów i pozwanych oraz danych z faktury, której dotyczy roszczenie. Drugim jest import bazy danych czy to z pliku csv/xls, czy też z innego programu np. windykacyjnego.

3. Tworzenie pozwu

Po wprowadzeniu danych jednym przyciskiem automatycznie generujemy cały pozew. Jest on stworzony według schematów, które są wymagane przez e-Sąd. Generator Uzasadnień sam stworzy uzasadnienie pozwu, roszczenia i dowody (oczywiście można w dowolny sposób edytować wszystkie elementy przed ostatecznym wysłanie pozwu do e-sądu).

4. Paczka pozwów

Gotowy pozew musimy umieścić w tzw. paczce pozwów, która również musi być zrobiona wg określonych przez esąd schematów. Jedna paczka może zwierać od 1 do 200 pozwów. Każdej paczce możemy nadać odpowiednią nazwę. Dzięki Aplikacji e-Pozwy zarządzanie paczkami oraz pozwami w nich umieszczanymi staje się proste i szybkie.

5. Logowanie do e-Sądu

Gdy mamy już przygotowaną paczkę należy wysłać ją do EPU. W okienku logowania należy wpisać potrzebne dane. Program przekieruje nas na stronę e-sądu, gdzie będą już wczytane gotowe pozwy z paczki.

6. Podpisywanie i opłacenie pozwu

Ostatnim krokiem bez którego nasz pozew nie zostanie przyjęty jest podpisanie i opłacenie pozwu. Ten dwa kroki są robione bezpośrednio na stronie e-sądu.

7. Nakaz zapłaty

Pozwany otrzyma nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozwany ma 14 dni na złożenie sprzeciwu, licząc od daty otrzymania nakazu. Jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu to po 14 dniach uzyskujemy klauzule wykonalności do nakazu zapłaty, z którą możemy udać się do komornika.