Szczegółowa historia zmian w programie Vademecum Soft e-Pozwy

29.01.2024

Pobieranie danych obsługiwanej firmy

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji udoskonalono sposób pobierania z internetu danych obsługiwanej firmy na podstawie NIP lub REGON.
Program automatycznie prosi użytkownika o wybranie odpowiedniej nazwy skróconej oraz adres skróconego obsługiwanej firmy.

08.01.2024

Aktualizacja stawek odsetek

Aktualizacja informacji bazodanowych

Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

30.10.2023

Import danych za pomocą plików TXT i TSV

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importu (pracowników, szkoleń, badań i uprawnień) z pliku z rozszerzeniem TXT i TSV.

24.10.2023

Import danych za pomocą plików TXT i TSV

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importu z plików z rozszerzeniem TXT i TSV.

05.10.2023

Aktualizacja stawek odsetek

Aktualizacja informacji bazodanowych

Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
- odsetki ustawowe kapitałowe
- odsetki maksymalne
- odsetki od zaległości podatkowych

29.09.2023

Nowa ikona serwera Vademecum

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji wymieniono ikonę serwera Vademecum na bardziej nowoczesną oraz estetyczną. Nowa ikona wyświetla się również w pasku zadań.

25.09.2023

Lepsze importowanie pól zawierających cudzysłowy w plikach CSV

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji poprawiono importowanie pól zawierających cudzysłowy w plikach CSV.

19.09.2023

Poprawa działania serwera

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji poprawiono szybkość i stabilność działania serwera.

19.09.2023

Lepsze importowanie pól typu logicznego

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji poprawiono importowanie pól typu logicznego (Prawda/Fałsz).

07.09.2023

Aktualizacja stawek odsetek

Aktualizacja informacji bazodanowych

Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
- odsetki ustawowe kapitałowe
- odsetki maksymalne
- odsetki od zaległości podatkowych

30.08.2023

Lepsza obsługa próby importu pustych dat

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji dodano komunikat o próbie importu pól z pustymi datami.

30.08.2023

Lepszy import plików programu Excel

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji polepszono importowanie spraw z plików programu Excel. Zmiany dotyczą:
- informacja o pustej nazwie kolumny
- pokazuje, w której komórce jest błąd w formule

29.08.2023

Lepszy import plików CSV z kodowaniem UTF-8

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji poprawiono importowanie danych o pracownikach z plików CSV, których kodowanie to UTF-8.

28.07.2023

Aplikacja do zdalnej administracji serwerem

Zmiana techniczna

W najnowszej wersji sieciowej programu dodaliśmy możliwość zdalnego zarządzania Serwerem Vademecum.
Dzięki pobraniu takiej aplikacji możliwe jest wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych serwera:
- zatrzymywanie serwera
- wznawianie pracy serwera
- oglądanie statystyk pracy serwera
- restartowanie serwera
- pobieranie z serwera informacji technicznych
- pobieranie z serwera dziennika błędów
- naprawa indeksów baz danych
- diagnostyka i konserwacja baz danych
- zdalne instalowanie aktualizacji na serwerze
- odłączanie użytkowników od serwera

14.07.2023

Poprawa exportowania paczek w wieloma pozwami

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji poprawiono export paczek zawierających dużą liczbę pozwów.

04.07.2023

Lepszy import plików programu Excel

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji polepszono importowanie spraw z plików programu Excel. Zmiany dotyczą:
- znaczne przyspieszenie importu
- zablokowanie importu, jeśli w pliku są dwie kolumny o tej samej nazwie
- lepsze działanie paska postępu
- możliwość przerwania importu
- naprawione ignorowanie danych po pustym wierszu

04.07.2023

Polepszona funkcja wyszukiwania spraw

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji polepszono funkcję wyszukiwania, dostępnego nad listą spraw. Aktualnie można znaleźć interesującą nas sprawę np. po wpisaniu wierzyciela odpowiedniego dla sprawy.

04.07.2023

Informacja o czasie wykonania importu

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji, w oknie z przebiegiem importu, dodano informację o czasie jego wykonania.

04.07.2023

Automatyczna kopia zapasowa przed importem

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji dodano funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej przed wykonaniem importu.
Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników korzystających z pracy sieciowej.

04.07.2023

Pobieranie i tworzenie archiwów ma komputerze klienckim

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji wprowadzono możliwość tworzenia i pobierania archiwum bezpośrednio z komputerów klienckich, co znacząco ułatwia przywracanie danych bez konieczności dostępu do serwera.

04.07.2023

Data złożenia na podglądzie pozwu

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji zmieniono datę widniejącą na podglądzie pozwu. Teraz zamiast daty wygenerowania podglądu, wstawia się data złożenia pozwu lub paczki pozwów.

04.07.2023

Sukcesywna migracja baz danych do nowego silnika

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji rozpoczęliśmy stopniową migrację baz danych do nowego, lepszego silnika baz danych.
Główne jego zalety to:
- znacznie większa szybkość działania
- bardzo dobry algorytm szyfrowania danych
- zwiększone limity ilości przechowywania danych
- mniejsza awaryjność np. przy przerwach w dostawie prądu
- brak możliwości powstania konfliktu z silnikami bazodanowymi innych programów (np. kadrowych)

W najnowszej aktualizacji przenieśliśmy automatycznie wszystkie informacje związane z:
- danymi logowania specjalistów
- uprawnieniami specjalistów
- dziennikiem aktywności specjalistów
- danymi logowania do EPU

04.07.2023

Zwiększona dopuszczalna liczba znaków nazwy dłużnika i wierzyciela

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji zwiększono dopuszczalną liczbę znaków w danych wierzyciela, w polu nazwa firmy do 150 znaków.

04.07.2023

Poprawa wydajności i stabilności działania programu

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji dokonano usprawnień, które znacząco zwiększają wydajność i stabilność działania programu.

04.07.2023

Informacja o błędnym numerze PESEL osoby składającej pozew

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji dodano komunikat informujący o wpisniu błędego numeru PESEL osoby składającej pozew.

04.07.2023

Lepsze działanie pasków postępu

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji poprawiono działanie pasków postępu podczas długich operacji, takich jak:
- import spraw
- eksport i wysyłanie paczek pozwów
- usuwanie spraw
- przenoszenie spraw

01.07.2023

Aktualizacja stawek odsetek

Aktualizacja informacji bazodanowych

Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

29.05.2023

Szybsza praca serwera Vademecum

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji zoptymalizowano działanie serwera Vademecum, przez co każda operacja, którą wykonuje, trwa krócej.

29.05.2023

Nowa ikona programu

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji zmieniono ikonę programu. Aktualna ikona przedstawia logo firmy Vademecum Soft.

25.04.2023

Eksport dokumentów Edytora YDO do formatów programu "Microsoft Word"

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji, poprawiono funkcję eksportu dokumentów do plików programu "Microsoft Word", z wbudowanego programu "Edytor YDO" do formatów:
- .doc
- .docx

Funkcja jest dostępna jeśli program "Microsoft Word" jest zainstalowany.
Funkcja dostępna jest po naciśnięciu "Plik" w górnym menu Edytora YDO, wybraniu z listy: "Eksportuj...", a następnie w sekcji "zapisz jako typ" - wybraniu interesującego nas formatu.

25.04.2023

Tworzenie kopii zapasowych podczas pracy sieciowej

Zmiana funkcjonalności

Najnowszy program umożliwia tworzenie kopii zapasowych również podczas pracy sieciowej.
W następnej aktualizacją dodamy możliwość pobierania kopii zapasowej z serwera na lokalny komputer. Użytkownicy będą mogli również zdalnie usuwać kopie zapasowe z serwera, co pozwala na łatwiejsze zachowanie porządku.

25.04.2023

Ulepszono wklejanie kwot skopiowanych z innych programów

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji programu poprawiono funkcjonalność wklejania kwot, które zostały skopiowane z innych programów, takich jak np. program Microsoft Excel.

04.04.2023

Poprawiono działanie serwera

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji dokonano przyspieszenia pracy serwera oraz naprawiono problem, który występował w przypadku jego nieprzerwanego działania przez ponad 50 dni.

14.02.2023

Poprawa działania programu podczas rejestracji programu

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji poprawiono obsługę danych własnej firmy w wersji do prowadzenia własnych spraw.
Aktualizacja tych danych powodowała czasem wyrejestrowanie programu.

27.01.2023

Pobieranie sygnatur spraw z e-Sądu

Zmiana techniczna

Najnowsza aktualizacja zmienia działanie programu podczas pobierania danych z e-Sądu. Aktualnie można wybrać jeden ze sposobów:
- pobieranie samych sygnatur spraw
- pobieranie sygnatur oraz postanowień

W tym celu w module "Nowe" lub "Złożone" należy użyć przycisku "Pobierz z e-Sądu", a następnie wybrać z listy "Pobierz z e-Sądu same sygnatury".

27.01.2023

Zmiana sposobu wstawiania pola: "Data wezwania do zapłaty"

Zmiana funkcjonalności

Zmieniono sposób wstawiania importowanego pola "Data wezwania do zapłaty" w uzasadnieniu oraz w szablonie dowodów. Od teraz pokazuje ono ostatnią datę wezwania zamiast pierwszej.

27.01.2023

Nowe pole do importu - "Rezygnuj z odsetek"

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji, na karcie "Import długów", dodano nowe pole do importu: "Rezygnuj z odsetek".
Dopuszczalne wartości, to:
- Tak/Nie
- True/False
- 1/0
- brak wartości (to samo co "Nie")

27.01.2023

Nowa funkcjonalność w szablonach uzasadnień - "sekcja warunkowa"

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji, w szablonie uzasadnień, dodano nową funkcjonalność - "sekcja warunkowa", która umożliwia warunkowe wstawianie wybranej części uzasadnienia.

W poniższym przykładzie program podstawi dane z sekcji "IF", jeśli zostanie spełniony warunek - liczba roszczeń > 1, w przeciwnym razie podstawi dane z sekcji "ELSE":

{:IF([:SPRAWA.LICZBA_ROSZCZEN]>1):Roszczenia, od których zostały naliczone odsetki.
{:ELSE:}Roszczenie, od którego zostały naliczone odsetki.
:}

27.01.2023

Nowe listy dokumentów w szablonie uzasadnień

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji dodano nowe pola z listami dokumentów w szablonie uzasadnień, które automatycznie generują następujące treści:
- Prosta lista roszczeń
- Lista roszczeń z ratami
- Lista roszczeń o określonym typie
- Lista roszczeń powyżej kwoty
- Lista roszczeń wystawionych po dacie
- Lista roszczeń powyżej kwoty z ratami
- Lista wpłat

27.01.2023

Nowe pola w szablonie uzasadnień

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji dodano nowe pola w szablonie uzasadnień, które automatycznie generują następujące treści:
- Liczba roszczeń
- Liczba wpłat
- Liczba pozwanych
- Liczba powodów
- Liczba dowodów

27.01.2023

Nowe pola w szablonie dowodów

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji dodano nowe pola w szablonie dowodów, które automatycznie generują następujące treści:
- Liczba wpłat
- Liczba pozwanych
- Liczba powodów

27.01.2023

Lepsze działanie kapitalizacji odsetek

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji poprawiono wstawianie do pozwu daty wymagalności skapitalizowanych odsetek.

27.01.2023

Przejście z programu na stronę e-sądu

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji dodano możliwość bezpośredniego przejścia z programu na stronę e-sądu klikając w link, który pojawia się w komunikatach, podczas eksportu paczki pozwów do pliku ".xml"

27.01.2023

Operatory warunkowe w szablonie uzasadnień

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji dodano możliwość korzystania z operatorów warunkowych podczas sporządzania własnego wzoru uzasadnienia.
Dzięki nim, możemy wstawiać wybraną część uzasadnienia dopiero po spełnieniu określonego warunku. Tym warunkiem może być:
- liczba (np. liczba wpłat - jeśli większa niż 0 - wstaw wybraną część uzasadnienia)
- kwota (np. wartość przedmiotu sporu - jeśli większa niż 10 000 zł - wstaw wybraną część uzasadnienia)
- data (np. data wezwania - jeśli mniejsza niż 01.01.2023 r. - wstaw wybraną część uzasadnienia)

Dostępne operatory warunkowe:
- "==" - równe
- "!=" - różne
- ">=" - większe lub równe
- "<=" - mniejsze lub równe
- ">" - większe
- "<" - mniejsze

Dodatkowe informacje oraz przykłady wykorzystania dostępne w programie w sekcji "Pomoc".

27.01.2023

Drukowanie lub zapisywanie do PDF podglądu jednego lub wielu pozwów

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji dodano możliwość drukowania lub zapisywania do PDF podglądu jednego lub wielu pozwów.

W tym celu należy zaznaczyć pozwy, których podgląd chcemy wydrukować lub zapisać do PDF, po czym kliknąć przycisk "Podgląd" po prawej stronie ekranu. Następnie, po wygenerowaniu podglądu wybranych pozwów, należy użyć przycisku "Drukuj" lub "Zapisz jako PDF" na górze okna.

27.01.2023

Zmiana sposobu wyświetlania sumy długów

Zmiana techniczna

Zmieniono sposób wyświetlania sumy długów w sekcji "Sprawy" oraz w sekcji "Paczki pozwów". Jest teraz zaokrąglana w górę do pełnych złotych.

27.01.2023

Zablokowanie znaków specjalnych w nazwach kolumn podczas importu z pliku

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji zablokowano możliwość importu pliku, którego nazwy kolumn zawierają znaki specjalne.
Niedozwolone znaki specjalne to:
!@#$%^&*()_+-=[]{};#\:|,./<>?

27.01.2023

Optymalizacja silnika importu danych

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji dokonano licznych optymalizacji silnika importu danych. Import aktualnie jest około 50 razy szybszy.

27.01.2023

Optymalizacja usuwania spraw oraz przenoszenia ich do archiwum

Zmiana techniczna

Dokonano licznych optymalizacji usuwania spraw oraz przenoszenia ich do archiwum, kilkukrotnie przyspieszając ten proces.

27.01.2023

W sekcji "Pomoc" dodano opis działania nowych pól w szablonie uzasadnień

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji, dodano do sekcji "Pomoc" opis działania nowych pól w szablonie uzasadnień, wraz z przykładami użycia.

Są to między innymi:
- listy dokumentów
- sekcje warunkowe

27.01.2023

Odświeżony wygląd programu

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji odświeżono wygląd programu, zmieniając wygląd następujących elementów:
- nowe przyciski w górnym menu programu
- powiększony rozmiar najważniejszych przycisków
- zwiększono domyślną szerokość programu po jego starcie
- wymieniono ekran startowy
- dodano dolny baner programu

28.12.2022

Aktualizacja stawek odsetek

Aktualizacja informacji bazodanowych

Aktualizacja tabel stawek odsetek z uwzględnieniem zmian w czasie (szczególnie ważne przy kapitalizacji odsetek):
- Odsetki ustawowe za opóźnienie (aktualnie: 12,25%)
- Odsetki ustawowe kapitałowe (aktualnie: 10,25%)
- Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (aktualnie: 16,75%)
- Odsetki maksymalne za opóźnienie (aktualnie: 24,50%)

22.12.2022

Zwiększenie liczby znaków w polach ulica oraz skrót kontrahenta

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji, zwiększono dozwoloną liczbę znaków do 50 w polach ulica oraz skrót dla stron.

22.12.2022

Usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji usprawniono funkcję automatycznej kopii zapasowej danych podczas pracy sieciowej. Zależnie od pory dnia, po odłączeniu ostatniego użytkownika, program odczeka odpowiednią ilość czasu zanim rozpocznie tworzenie kopii zapasowej.

Jeśli tworzenie kopii zapasowej zakończy się niepowodzeniem, program automatycznie ponowi próbę, nie wpływając na pracę użytkowników.

06.12.2022

Poprawa działania edytora płatności ratalnej

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji poprawiono generowanie wierzytelności płatnej w ratach, dodając możliwość wyboru:
- jaka ma być liczba rat
- w którym dniu każdego miesiąca
- w którym miesiąca ma zostać wygenerowana pierwsza rata lub ostatnia rata.

Dodano również przycisk, który umożliwia dodanie raty przed aktualnie zaznaczoną.

06.12.2022

Przyspieszenie działania programu

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji zastosowano liczne optymalizacje programu e-Pozwy. Wpływają one m.in, na szybkość generowania pozwów, przechodzenie między sprawami czy wyświetlanie listy spraw.

01.12.2022

Zmiana sposobu obliczania wartości przedmiotu sporu

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji zmieniono sposób obliczania wartości przedmiotu sporu (WPS). Wartość jest zaokrąglana w górę do pełnego złotego, zgodnie z Art. 126[1]. KPC.

01.12.2022

Dodano nowe pole określające wartość przedmiotu sporu

Zmiana funkcjonalności

Do listy pól aktywnych, których można używać w czasie opracowywania szablonu uzasadnienia i listy dowodów, dodano pole generujące wartość przedmiotu sporu.

01.12.2022

Nowa funkcja zaznaczania i odznaczania wszystkich dowodów i roszczeń w pozwie

Zmiana funkcjonalności

Dodano nową funkcję, która umożliwia zaznaczanie i odznaczanie wszystkich dowodów dodawanych do roszczenia oraz wszystkich roszczeń do dowodu.
Funkcja jest dostępna po użyciu prawego przycisku myszy.

01.12.2022

Możliwość edycji zaimportowanych pól własnych

Zmiana funkcjonalności

Po zaimportowaniu pól własnych dodano możliwość ich edycji w oknie edycji długów oraz w oknie edycji danych kontrahenta.

21.11.2022

Możliwość określenia podstawy odsetek dla wierzytelności

Zmiana funkcjonalności

W module "Długi" dodano możliwość określenia podstawy odsetek dla każdej wierzytelności. Kwotę tę można również zaimportować z pliku.

21.11.2022

Nowe pola w module "Import"

Zmiana funkcjonalności

W module "Import" dodano nowe pola do importu:
- identyfikator grupy
- identyfikator grupy wierzycieli
- identyfikator grupy dłużników
- podstawa odsetek wierzytelności
- numer konta wierzyciela

21.11.2022

Import wielu pozwanych oraz wielu powodów

Zmiana funkcjonalności

Umożliwiono automatyczny import wielu powodów/pozwanych bezpośrednio do pozwu.
W tym celu w czasie importu stron, należy nadać ten sam identyfikator grupie wierzycieli/dłużników, a następnie powołać się na ten identyfikator w czasie importowania wierzytelności.

21.11.2022

Rozbudowa informacji dotyczącej zaimportowanych danych

Zmiana funkcjonalności

W najnowszym programie dodano większą ilość informacji dotyczących wyniku importowania.

21.11.2022

Nowy system konfiguracji wierzytelności płatnej w ratach

Zmiana funkcjonalności

Ulepszono system konfigurowania roszczenia podzielonego na raty:
- domyślnie ukryto możliwość dodawania rat dla wierzytelności
- dodano możliwość łatwego stworzenia dowolnej liczby rat, dla konkretnego dnia miesiąca
- dodano możliwość ustalenia podstawy odsetek osobno dla każdej raty
- ulepszono edycję kwot i dat w oknie z ratami

21.11.2022

Możliwość importu numeru konta wierzyciela

Zmiana funkcjonalności

Dodano możliwość importu numeru konta wierzyciela

21.11.2022

Usuwanie pozwów/spraw z pominięciem archiwum

Zmiana techniczna

Dodano możliwość usuwania spraw z pominięciem archiwum. W tym celu w chwili przenoszenia sprawy do archiwum należy nacisnąć klawisz SHIFT.

21.11.2022

Lepsza informacja o błędach wykrytych w paczce przez system EPU

Zmiana techniczna

Ulepszono prezentacje informacji, dotyczących problemów znalezionych przez eSąd w przesłanej paczce pozów. Zostały pominiete informacje dotyczące pozwów, w których nie znaleziono problemów.

21.11.2022

Na spisie spraw w module Długi dodano kolumnę z kwotą wierzytelności

Zmiana funkcjonalności

W module "Długi/Import" do spisu spraw dodano kolumnę, której zawartość może zostać określona w ustawieniach programu na:
- dług bez odsetek
- sumę długu i odsetek
- ukrywanie kolumny z wartością wierzytelności

21.11.2022

Zmiana wyglądu okna z wierzytelnością

Zmiana funkcjonalności

W oknie edycji wierzytelności:
- dodano możliwość rezygnacji z odsetek dla całego roszczenia
- dodano możliwość podania innej podstawy odsetek
- dodano pole z terminem płatności dla całego roszczenia

21.11.2022

Poprawa kolorystyki list

Zmiana techniczna

Poprawiono w programie kolorystykę:
- listy spraw/pozwów
- listy wierzytelności

21.11.2022

Poprawiono działanie funkcji kopiowania i wklejania dat

Zmiana techniczna

Poprawiono możliwość kopiowania i wklejania dat podczas ich edycji w programie.

21.11.2022

Ulepszenia działania podwójnego kliknięcia na liście spraw/pozwów

Zmiana techniczna

Podwójne kliknięcie na liście spraw/pozwów w modułach Pozwy nowe oraz Pozwy złożone powoduje otwarcie Pozwu dla wybranej sprawy.

28.10.2022

Aktualizacja stawek odsetek

Aktualizacja informacji bazodanowych

W najnowszej aktualizacji, zaktualizowano:
- Odsetki ustawowe
- Odsetki od zaległości podatkowych
- Odsetki ustawowe za opóźnienie

01.10.2022

Prezentacja programu, dostępna na kanale YouTube

Komunikaty

Na naszym kanale YouTube udostępniliśmy film prezentujący aktualne możliwości programu.
Link do filmu został dodany do Instrukcji obsługi programu.
Można go również znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=4PzwGj2kV0I

28.09.2022

Dodano nowe pola, których można użyć w uzasadnieniach:

Zmiana funkcjonalności

Do listy pół aktywnych, których można używać w czasie opracowywania szablonu uzasadnienia dodano pola, które generują poniższe:
- lista wierzytelności
- lista wierzytelności od pozycji X do pozycji Y
- lista dokonanych przed dłużnika wplat

28.09.2022

Automatyczne wykrywanie ustawień pliku CSV

Zmiana techniczna

Dodano automatyczne wykrywanie ustawień pliku CSV po jego wybraniu. Program podpowiada:
- rodzaj separatora pola
- zastosowane kodowanie znaków

28.09.2022

Powiększenie okienka z ustawieniami importu danych

Zmiana techniczna

Powiększono domyślną wielkość okienka dotyczącego ustawień importu danych.

28.09.2022

Naprawiono rzadko występujący problem dotyczący znikania przycisków

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji programu usunięto rzadko występujący problem dotyczący przycisków, które znikały podczas pracy w programie.

28.09.2022

Poprawa wyglądu programu podczas jego startu

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji, udoskonalono wygląd programu w czasie jego włączania.

28.08.2022

Aktualizacja stawek odsetek

Aktualizacja informacji bazodanowych

W najnowszej aktualizacji, zaktualizowano:
- odsetki ustawowe (kapitałowe)
- odsetki podatkowe
- odsetki za opóźnienie

28.07.2022

Sprawdzanie poprawności wartości dla pól "słownikowych"

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji poprawiono sprawdzanie pól:
1. Rodzaj strony
2. Typ rejestru
3. Typ wierzytelności

20.06.2022

Podpowiadanie nazw kolumn z importowanego pliku

Zmiana funkcjonalności

Po wybraniu pliku do importu program odczytuje z niego wszystkie nazwy kolumn i podpowiada je, poprzez rozwijane menu dostępne przy każdej pozycji.
Dodatkowo, po zmianie danych, we wcześniej wybranym pliku, nazwy kolumn można zaktualizować za pomocą przycisku "Pobierz nazwy pól/kolumn z pliku".

20.06.2022

Automatyczne wykrywanie separatora pól i kodowania znaków w importowanym pliku

Zmiana funkcjonalności

W oknie importu, wprowadzono przycisk "Wykryj ustawienia", który podpowiada, jakiego Separatora pól oraz Kodowania znaków użyto w pliku .csv

20.06.2022

Importowanie numeru budynku i lokalu w osobnych kolumnach

Zmiana funkcjonalności

Umożliwiono import numeru budynku i lokalu za pomocą osobnych kolumn.
Pozostawiono również dotychczasową opcję importowania za pomocą jednej kolumny.

20.06.2022

Wiele usprawnień dotyczących importowania plików

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji, dodano poniższe ulepszenia importowania plików:
- Zwiększono liczbę znaków, z których może składać się nazwa importowanej kolumny do 40 znaków oraz dodano ostrzeżenie, jeśli ta liczba została przekroczona
- Dodano sprawdzanie czy w importowanym pliku wszystkie kolumny mają różne nazwy
- Dodano sprawdzanie poprawności wartości dla pól: Rodzaj strony, Typ rejestru, Typ wierzytelności
- Powiększono całe okno do konfiguracji importu,

20.06.2022

Przyspieszenie działania programu

Zmiana techniczna

Wprowadzono wiele ulepszeń, przyspieszających działanie programu

20.06.2022

Usprawnienie wyszukiwania spraw

Zmiana funkcjonalności

Wyszukiwarka spraw wyświetla wyniki od razu podczas pisania.

20.06.2022

Wybór zawartości ostatniej kolumny na liście pozwów/spraw

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji, w oknie Ustawienia, dodano możliwość wyboru zawartości ostatniej kolumny na liście pozwów/spraw.
Dostępne są następujące opcje:
- Nie pokazuj kolumny z wartością pozwu
- Przy każdym pozwie pokaż dług bez odsetek
- Przy każdym pozwie pokaż sumę długu i odsetek

20.06.2022

Zaprzestano wybierania pierwszej sprawy przy zaznaczaniu paczki

Zmiana techniczna

Po wybraniu paczki, w oknie Paczek pozwów, nie zaznacza się pierwsza sprawa i nie generuje się pozew.

20.06.2022

Ulepszenia okienka z listą spraw - kopiowanie pozwu oraz przypisywanie do paczki

Zmiana techniczna

Podczas kopiowania elementów pomiędzy pozwami oraz przypisywania do paczek usunięto wyświetlanie pozwów złożonych.

30.05.2022

Ulepszono widok listy paczek (liczba pozwów, suma wartości sporów)

Zmiana funkcjonalności

Do okienka ze spisem paczek pozwów dodano kolumny z liczbą pozwów w paczce oraz sumą wartości sporów.

30.05.2022

Dodano możliwość sortowania w oknie do kopiowania spraw oraz przypisywania do paczek

Zmiana funkcjonalności

W oknie do kopiowania informacji z innych pozwów, dodano możliwość sortowania spraw po poszczególnych kolumnach.

30.05.2022

Dodano kolumnę z nazwą paczki w oknie kopiowania

Zmiana funkcjonalności

W oknie do kopiowania informacji z innych pozwów dodano kolumnę z nazwą paczki, do w której znajduj się danych pozew.

30.05.2022

Pełnomocnik zawodowy - wymagane pole do uzupełnienia

Zmiana funkcjonalności

30.05.2022

Dodano wymagane pola u Składającego pozew

Zmiana funkcjonalności

Usprawniono działanie pól wymaganych podczas dodawania osoby składającej pozew.

30.05.2022

W spisie spraw/pozwów zmieniono zawartość ostatniej kolumny - na dług bez odsetek

Zmiana funkcjonalności

W spisie spraw/pozwów w prawej części ekranu ostatnia kolumna "Dług", wcześniej pokazywała wartość dochodzonej wierzytelności wraz z należnymi odsetkami.
Ze względów praktycznych, zostało to zamienione na wierzytelność bez odsetek.
Jeśli dla Państwa zmiana ta jest niepożądana, to istnieje możliwość powrotu do poprzedniego sposobu działania programu.

30.05.2022

Usprawniono działanie opisu umocowania (znaki nowej liniii)

Zmiana techniczna

Znaki nowego wiersza w opisie umocowania nie powodują przesłania do e-sadu niepożądanych znaków.

29.04.2022

Aktualizacja stawek odsetek

Aktualizacja informacji bazodanowych

Zaktualizowano wartości odsetek ustawowych (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek od zaległości podatkowych.

01.02.2022

Możliwość importowania własnych numerów spraw

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji dodano możliwość importowania własnych numerów spraw

21.01.2022

Możliwość generowania pozwów dla wielu zaznaczonych spraw.

Zmiana techniczna

Dodano możliwość generowania pozwów, kiedy na spisie zaznaczona jest więcej niż jedna sprawa.

20.01.2022

Możliwość ustawienia odsetek umownych maksymalnych za opóźnienie

Zmiana funkcjonalności

Dodano możliwość ustawienia odsetek umownych maksymalnych za opóźnienie. Zaktualizowano:
- algorytm obliczania kwoty odsetek (ważne przy kapitalizacji)
- okienko ustawień domyślnych

19.01.2022

Poprawa okienka archiwum (kopie zapasowe)

Zmiana funkcjonalności

Uproszczono działania odzyskiwania danych.

03.01.2022

Udoskonalone kalendarzyki

Zmiana techniczna

W najnowszej aktualizacji, we wszystkich modułach programu, udoskonalono wygląd i działanie kalendarzyków:
- poprzednie i następne miesiące oznaczono kolorami,
- po umieszczeniu kursora myszki na dniu świątecznym - wyświetla się nazwa święta.

09.12.2021

Zachęcamy do zgłaszania propozycji zmian dotyczących programu

Przypominamy

Wszystkich naszych Klientów zachęcamy do zgłaszania propozycji udoskonaleń, nowych funkcji oraz modułów w programie. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby.
Można je zgłaszać drogą mailową: serwis@vademecum-soft.pl

08.12.2021

Udoskonalenia importowania danych

Zmiana funkcjonalności

W programie usprawniono działanie importu danych, w tym:
- możliwość importowania typów wierzytelności
- udoskonalenie importowania kwot oraz sprawdzanie ich poprawności

08.12.2021

Automatyczne naliczanie prowizji opłaty sądowej

Zmiana funkcjonalności

W programie zaktualizowano automatyczne naliczanie opłaty manipulacyjnej, za e-płatność opłaty sądowej, stanowiącej 0,001% kwoty wartości sporu, nie mniejszej niż 19 gr.

08.12.2021

Pola obowiązkowe osoby składającej pozew

Zmiana funkcjonalności

W okienku osoby składającej pozew oznaczono pola obowiązkowe do wypełnienia.

08.12.2021

Udoskonalenie pobieranie danych dłużnika i wierzyciela z internetu

Zmiana techniczna

W programie, udoskonalono pobieranie danych z internetu dla pozwanego i powoda, podczas wypełniania pozwu.
Dodatkowo, wprowadzono automatyczne wybieranie formy prawnej pozwanego lub powoda.

26.11.2021

Nowe typy dokumentów

Zmiana funkcjonalności

Do programu wprowadzono nowe typy dokumentów z tytułu wierzytelności, dostępne w modelu długi:
- kara
- nota

08.10.2021

Możliwość przypisywania wielu pozwów do paczki pozwów

Zmiana techniczna

Do programu wprowadzono możliwość zaznaczania wielu spraw naraz oraz masowego przypisania ich do paczek pozwów.

08.10.2021

Importowania bardzo długich danych do pól własnych / import całego uzasadnienia

Zmiana techniczna

Do programu wprowadzono możliwość importowania bardzo długich danych do pól własnych, dzięki temu można np. importować całe uzasadnienie.

01.10.2021

Sąd odwoławczy - nie jest obowiązkowy

Zmiana funkcjonalności

W pozwie, sekcja przeznaczona na wybór sądu właściwego do rozpoznania sprawy jest teraz nieobowiązkowa, ponieważ zgodnie z nowelizacją KPC (art. 505'33), w razie wniesienia sprzeciwu sprawy są umarzane, a nie przekazywane do sądu odwoławczego.

01.10.2021

Seryjne archiwizowanie i usuwanie spraw

Zmiana techniczna

Do programu wprowadzono możliwość zaznaczenia wielu spraw naraz oraz masowego ich archiwizowania i usuwania.

01.10.2021

Automatyzacja generowania dowodów

Zmiana techniczna

W szablonach automatycznych dowodów dodano możliwość automatycznego generowania dowodu dla każdego roszczenia zgodnie z szablonem.

01.10.2021

Nowe przyciski w stopce pozwu

Zmiana techniczna

Na samym dole pozwu powielono przyciski z góry pozwu w celu uniknięcia konieczności przewijania pozwu na samą górę.

01.05.2021

Zmiana operatora aktualizacji

Przypominamy

Informujemy, że od 1.06.2021 r. aktualizację oprogramowania YARSTON będzie dostarczała firma Vademecum Soft, który był głównym informatykiem w naszej firmie.
Najważniejsze rzeczy, które ulegają zmianie:
- nazwa firmy: Vademecum Soft, NIP: 885-147-15-31
- nr konta bankowego do wpłat za nowe faktury: 30 1140 2004 0000 3802 8124 3268

Siedzibę mamy w tym samym miejscu:
- 53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 65/104.

Zespół został ten sam, odbieramy korespondencję z poprzednich adresów e-mail, choć mamy też już nowe adresy:
- serwis@vademecum-soft.pl - w sprawach technicznych
- biuro@e-pocwy.com.pl, biuro@vademecum-soft.pl - w innych sprawach
- telefony: 798 501 022, 798 466 998

Zapraszam również na nowe strony internetowe:
- vademecum-soft.pl
- e-pozwy.com.pl

18.12.2020

Aktualizacja stawek odsetek ustawowych

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji zaktualizowano wysokość odsetek ustawowych.

18.12.2020

Aktualizacja stawek odsetek za opóźnienie

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji zaktualizowano wysokość odsetek za opóźnienie.

28.10.2020

Nowe numery telefonów

Komunikaty

Z uwagi na pracę zdalną, pomoc techniczna nie jest obecnie dostępna pod stacjonarnymi numerami telefonów.
Aktualne numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Aktualne numery telefonów: 798 466 998, 798 501 022

20.07.2020

Zmiany w module Archiwum

Zmiana techniczna

Poprawiono wygląd okienka archiwum. Po zmianach moduł Archiwum otwiera się szybciej.
Ponadto wprowadzono ostrzeżenia przy próbie nadpisania obsługiwanej firmy danymi innej firmy.

20.07.2020

Edytor Ydo - łącznik i twarda spacja

Zmiana techniczna

Do Edytora tekstu YDO wprowadzono:
- twardą spację - słowa z twardą spacją przechodzą razem do nowej linii (nie są rozdzielne).
- łącznik opcjonalny - łącznik umożliwia dzielenie wyrazu pomiędzy linie tekstu, ale nie jest widoczny jeśli słowo jest w jednej linii
Obydwie opcje dostępne są po rozwinięciu listy "Wstaw" w górnym menu.

15.07.2020

Poprawa obliczania terminu przedawnienia

Zmiana funkcjonalności

W programie, uwzględniono art. 118 Kodeksu Cywilnego dotyczący terminu przedawnienia dla przedawnień nie krótszych niż dwa lata - termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

15.07.2020

Nowe atrybuty przy wysyłanie e-pozwów

Zmiana techniczna

Obniżenienie kwoty opłaty sądowej w postępowaniu bankowym. Jeżeli wartość tego atrybutu = true, to wartość atrybutu "zwolnienie" = false
Pozew.OplataSadowa.ObnizenieKosztowOplatySadowej := False;

Obniżenienie kwoty opłaty sądowej z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) . Jeżeli wartość tego atrybutu = true, to wartość atrybutu "zwolnienie" = false
Pozew.OplataSadowa.Czyobnizplanowanieprzestrzenne := False;

Obniżenienie kwoty opłaty sądowej w na podstawie art. 13e ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jeżeli wartość tego atrybutu = true, to wartość atrybutu "zwolnienie" = false
Pozew.OplataSadowa.Czyobnizmediacja := False;

15.07.2020

Dostosowanie programu do aktualnych wymagań usługi e-sąd

Zmiana techniczna

Program dostosowano do aktualnych wymagań technicznych usługi e-sąd, w której zmieniono schemat XML przesyłanej paczki pozwów.
Schemat ten zawiera:
- możliwość obniżenia kwoty opłaty sądowej w postępowaniu bankowym (pole: ObnizenieKosztowOplatySadowej)
- możliwość obniżenia kwoty opłaty sądowej z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (pole: CzyObnizPlanowaniePrzestrzenne)
- możliwość obniżenia kwoty opłaty sądowej w na podstawie art. 13e ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (pole: CzyObnizMediacja)

29.06.2020

Pozywanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Zmiana funkcjonalności

W programie poprawiono działanie składania pozwu przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Obecnie do EPU wysyłany jest komplet danych pozywanej osoby.

29.06.2020

Koszty sądowe wraz z odsetkami

Zmiana funkcjonalności

Są one ujęte w podglądzie wydruku oraz w e-Sądzie.

29.06.2020

Zmiana terminów przedawnień

Zmiana funkcjonalności

W programie zmieniono terminy przedawnień. Termin przedawnienia dłuższy niż dwa lata przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

29.06.2020

Pobieranie danych firmy z internetu

Zmiana funkcjonalności

Do programu wprowadzono możliwość pobierania danych firmy z internetu. Dane pobierane są na podstawie podanego NIPu lub numeru REGON.

29.06.2020

Biała lista podatników VAT

Zmiana funkcjonalności

Do programu wprowadzono możliwość sprawdzenia statusu kontrahenta na białej liście. W przypadku czynnych podatników oprócz informacji o statusie zwracane są dodatkowo informacje o nazwie, adresie, siedzibie, NIP, Regon, KRS, dacie rejestracji podatnika oraz zarejestrowane numery kont bankowych. Dodatkowo zostanie wyświetlony odpowiedni wiersz z datą, jeżeli podatnik został wykreślony z rejestru czynnych podatników, lub do niego przywrócony.
Status na białej liście podatników VAT można sprawdzić podczas wprowadzania lub modyfikowania danych podmiotu.

29.06.2020

Wysokość opłaty sądowej

Zmiana funkcjonalności

Naliczanie opłat sądowych zostało zaktualizowane do obowiązujących stawek.

29.06.2020

Poprawiony kalendarz

Zmiana funkcjonalności

W kalendarzu wyświetlany jest teraz miesiąc poprzedni, obecny oraz następny. Poprawiono działanie kalendarza oraz zaktualizowano listę dni ustawowo wolnych od pracy.

29.06.2020

Możliwość przedłużenia oczekiwania na odpowiedź serwera

Zmiana techniczna

Po przekroczeniu standardowego czasu oczekiwania na odpowiedź serwera pojawia się okno umożliwiające dalsze oczekiwanie na odpowiedź. Jest to szczególnie przydatne przy importowaniu dużej ilości pozwów.

29.06.2020

Optymalizajca imporowania wielu pozwów

Zmiana techniczna

Zoptymalizowano działanie programu w zakresie importowania dużej liczby pozwów.

29.06.2020

Optymalizacja uruchamiania programu

Zmiana techniczna

Zoptymalizowano proces uruchamiania programu, jest to szczególnie odczuwalne przy pracy sieciowej.

12.11.2019

Wyszukiwanie w opracowanych aktach prawnych

Zmiana funkcjonalności

Wprowadzono wyszukiwanie frazowe w opracowanych aktach prawnych. Wyszukiwanie dostępne jest po wciśnięciu kombinacji klawiszy "Ctrl + F". Na dole ekranu znajduje się przycisk "Następne" umożliwiający przechodzenie do kolejnych odnalezionych fraz.

14.10.2019

Usprawniono mechanizm wyboru miesiąca lub kwartału w całym programie

Zmiana techniczna

Wprowadzono możliwość szybkiego przestawiania miesiąca na następny i poprzedni za pomocą przycisków w prawo i lewo.

05.09.2019

Zaktualizowano dane placówek w sekcji Informacje

Zmiana wskaźników gospodarczych

Zaktualizowano i uzupełniono dane placówek:
- Dozoru technicznego
- Oddziałów ZUS
- Inspektoratów PIP
- Stacji San-Epid
- Urzędów Statystycznych

05.09.2019

Aktualizacja wskaźników

Zmiana wskaźników gospodarczych

Zaktualizowane zostały następujące wskaźniki:

- składki na PFRON

12.08.2019

Lepsze wyszukiwanie na spisach

Zmiana techniczna

Rozszerzono możliwości przeszukiwania na spisach w programie. Obecnie przy przeszukiwaniu brany pod uwagę jest cały wiersz, co umożliwia lepsze sprecyzowanie zapytania.

22.07.2019

Usprawnianie wklejania we wszystkich okienkach programu

Zmiana funkcjonalności

W obecnej aktualizacji poprawiono sposób wklejania zawartości ze schowka do pól w programie.

15.07.2019

Zapisywanie pozwów do pliku

Zmiana techniczna

Zapisywanie pozwów do pliku jest możliwe poprzez wybranie paczki pozwów i naciśnięcie przycisku "Eksportuj". Program wyeksportuje sprawy znajdujące się w paczce do pliku .xml

31.05.2019

Usprawnienie importowania dat

Zmiana techniczna

W tej aktualizacji format dat można wybrać również dla importowania z Excela.

31.05.2019

Możliwość ustawienia solidarności na wybraną we wszystkich dotychczasowych sprawach

Zmiana techniczna

Można to osiągnąć za pomocą przycisku "Ustaw tak we wszystkich sprawach, dostępnego w okienku ustawienia, dostępnym za pomocą przycisku "Różne" -> "Ustawienia".

05.02.2019

Import własnych pół

Zmiana funkcjonalności

Do programu dodano możliwość importu własnych pół do pozwanych/powodów oraz faktur.
Zaimportowane wartości są dostępne do podglądu w okienkach Dłużnik/Zlecający oraz Wierzytelność.
Zaimportowanych wartości można również użyć we własnym wzorze uzasadnienia oraz własnych szablonach dowodów.

05.02.2019

Import danych stron, wierzytelności oraz wpłat bezpośrednio z plików Excela

Zmiana techniczna

Do programu dodana została możliwość importowania danych stron e-pozwu, wierzytelności oraz wpłat bezpośrednio z plików Excela: xls oraz xlsx. Operację tę przeprowadza się na tym samym ekranie co import z pozostałych formatów.

05.02.2019

Nowy wygląd okienka Wierzytelność

Zmiana techniczna

Powiększono oraz powiększono okienko Wierzytelność

05.02.2019

Nowy wygląd okienka Dłużnik/zlecający/pozwany/powód

Zmiana techniczna

Powiększono oraz powiększono okienko Wierzytelność

13.12.2018

Usprawnienie importowania

Zmiana techniczna

Dodano przycisk wywołujący ustawienia domyślne importowanych spraw.

03.12.2018

Nowe ustawienia domyślne w programie

Zmiana funkcjonalności

Poprzez wybranie przycisku "Różne" -> "Ustawienia" na górnym pasku można otworzyć listę ustawień dotyczącą ustawień domyślnych.
Zostały dodane:
- domyślny rodzaj pozwanego (osoba fizyczna, instytucja, itd.)
- możliwość określenia domyślnych "innych wniosków procesowych"

Ustawienia te działają dla wszystkich nowych pozwów, zarówno dla wprowadzonych ręcznie, jak i dla nowo zaimportowanych spraw.

03.12.2018

Nowy system odsetkowy

Zmiana funkcjonalności

Możliwość wskazania odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

03.12.2018

Ulepszony podgląd e-pozwu

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej wersji programu na podglądzie e-pozwu
- na liście roszczeń dodano kolumnę data wymagalności
- pojawia się tytuł osoby składającej pozew

03.12.2018

Edytor szablonów dowodów

Zmiana techniczna

Dodano możliwość zmiany kolejności dowodów

10.09.2018

Opcja dodawania aktywnych pól do uzasadnienia

Zmiana funkcjonalności

Pola dotyczące: dokumentu dłużnego, sprawy, wpłaty, pozwanego, powoda oraz dowodów.
Należy stworzyć własny wzór uzasadnienia, ustawić kursor w wybranym miejscu, kliknąć niebieski przycisk "Wstaw pole" i wybrać typ. Pole w dokumencie uzasadnienia widoczne jest w formie [:OBIEKT.POLE]. Po akceptacji dokumentu, na wstędze będą widoczne już pola uzupełnione.

10.09.2018

Funkcja określania ustawień domyślnych w programie

Zmiana funkcjonalności

Poprzez wybranie przycisku "Różne" -> "Ustawienia" na górnym pasku można otworzyć listę ustawień dotyczącą ustawień domyślnych. Dotyczą one:
- rodzaju sprawy,
- sposobu zasądzenia,
- przedawnienia,
- terminu płatności,
- rodzaju odsetek,
- reprezentacji,
- sądu odwoławczego,
- konta do opłaty,
- żądania zasądzenia kosztów zastępstwa,
- prowizji za e-płatność opłaty sądowej.
Ustawienia te zadziałają dla wszystkich nowych pozwów, zarówno dla wprowadzonych ręcznie, jak i dla nowo zaimportowanych spraw.

10.09.2018

Możliwosć dodawania własnych szablonów dowodów z aktywnymi polami

Zmiana funkcjonalności

Na wstędze w części "Dowody" należy kliknąć "Szablony dowodów" -> "Edytuj własne szablony...". Pokaże się okno "Szablony dowodów", można w nim dodawać szablony dla 1,2,3... roszczeń. "Edytuj szablon" służy do edycji oraz wstawiania pól ("Wstaw pole")

10.09.2018

Nowy typ odsetek w programie - odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych

Zmiana funkcjonalności

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynikają z art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Od 01.01.2016 r. wynoszą 9,5%

10.09.2018

Zaktualizowana lista sądów

Zmiana funkcjonalności

Została zaktualizowana lista sądów odwoławczych - dodanie nowych sądów.

10.09.2018

Możliwość zapamiętania hasła przy logowaniu do EPU

Zmiana funkcjonalności

Aby program zapamiętał hasło niezbędne do logowania należy po kliknięciu przycisku "Wyślij paczkę do EPU" zaznaczyć opcję "Zapamiętaj hasło".
Opcję można także w każdej chwili odznaczyć - wtedy program nie będzie automatycznie uzupełniał hasła.

10.09.2018

Ulepszony podgląd e-pozwu

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej wersji programu wartość pola "solidarny" na podglądzie e-pozwu jest ukryta, jeśli w pozwie występuje jeden powód i jeden pozwany. Jest także widoczna miejscowość zamieszkania pozwanego.

10.09.2018

Nowe uprawnienia w module Specjaliści

Zmiana funkcjonalności

Moduł Specjaliści został poszerzony o dodatkowe uprawnienia:
- możliwość wysyłania paczek pozwów
- pobieranie dokumentów z eSądu

06.08.2018

Dziennik dostępu do modułów programu (RODO)

Zmiana funkcjonalności

Do programu został dodany dziennik zawierający działania poszczególnych użytkowników - głównie próby otwarcia modułów. Zawiera on informacje jaki użytkownik, którego dnia oraz o której godzinie chciał wejść do danego modułu. W kolumnie "Opis" widać, czy został przyznany mu dostęp, czy też nie.
Aby zobaczyć dziennik, należy w module Specjaliści kliknąć przycisk "Dziennik zdarzeń".

25.04.2018

Wzmocnienie szyfrowania baz danych zawierających dane osobowe

Zmiana techniczna

W bieżącej aktualizacji wzmocnione szyfrowanie baz danych zawierających dane osobowe oraz rozszerzono zakres danych objętych szyfrowaniem.

25.04.2018

Rozbudowano mechanizm importu danych - wybór formatu dat

Zmiana techniczna

Wybór formatu daty obsługiwanej przez funkcję importu. Do tej pory należało stosować format: dd.mm.rrrr

W najnowszej aktualizacji do wyboru są różne formaty m.in:
1) dd.mm.rrrr
2) dd-mm-rrrr
3) rrrr.mm.dd
4) rrrr-mm-dd

05.04.2018

Nowa funkcja - pobieranie danych firm z internetu, na podstawie NIP lub REGON

Zmiana funkcjonalności

W odpowiedzi na zapytania naszych klientów do programu została dodana nowa funkcja - pobieranie danych nabywców faktur, odbiorców faktur oraz dostawców (magazyn) z rejestru REGON do programu Vademecum Szefa.
Możliwe jest ono z wykorzystaniem kryteriów: identyfikator NIP lub identyfikator REGON. Numer NIP można wpisywać z myślnikiem lub ciągiem. Są akceptowane także NIPy z przedrostkiem PL.

Funkcja jest dostępna w modułach "Faktury sprzedaż" oraz "Magazyn". Należy otworzyć w nim okno służące do dodania nabywcy (lub odbiorcy), następnie należy kliknąć "Dodaj", wpisać/wkleić NIP lub REGON i kliknąć przycisk "Pobierz dane firmy z internetu". Pobierane dane wyświetlane są w odpowiednich polach, bezpośrednio w oknie "Dane firmy". Aby dodać taką firmę należy kliknąć przycisk "Akceptuj".

Do pobrania danych niezbędne jest połączenie z internetem.

09.02.2018

Możliwość wyboru sposobu kodowania znaków podczas importu

Zmiana funkcjonalności

Wybór sposobu kodowania znaków obsługiwanych przez funkcję importu. W najnowszej aktualizacji do wyboru są Windows-1250 oraz UTF-8

09.02.2018

Możliwość wyboru separatora podczas importu

Zmiana funkcjonalności

Wybór separatora pól obsługiwanych przez funkcję importu. W najnowszej aktualizacji do wyboru są średnik, tabulator oraz przecinek.

08.02.2018

Nowy typ odsetek w programie - za opóźnienie oraz łączone

Zmiana funkcjonalności

Odsetki ustawowe za opóźnienie wynikają z Monitora Polskiego z 2016, poz. 47
Od 01.01.2016 r. wynoszą 7%

Odsetki łączone są to odsetki ustawowe do 31.12.2015 r oraz ustawowe za opóźnienie od 01.01.2016r.

31.07.2017

Nowa funkcja - pobieranie dokumentów z eSądu

Zmiana funkcjonalności

Nowa funkcja umożliwia pobieranie z eSądu nakazów i orzeczeń (również orzeczeń o nadaniu klauzuli wykonalności). Po pobraniu dokumentów informacja o wydaniu nakazu lub orzeczenia trafia do przebiegu danej sprawy.
W razie problemów z komunikacją z eSądem (np. z powodu braku połączenia internetowego) program o tym poinformuje.

31.07.2017

Podgląd orzeczeń i nakazów eSądu i ich wydruk z programu

Zmiana funkcjonalności

Po pobraniu dokumentów z eSądu możliwy jest ich podgląd po naciśnięciu przycisku "Pokaż orzeczenie" lub "Pokaż nakaz". Podgląd można wywołać także podwójnym kliknięciem myszy.
Aby wydrukować lub zapisać taki dokument należy wybrać z menu "Plik" -> "Drukuj" lub "Zapisz do PDF".

31.07.2017

Stan pozwów w eSądzie

Zmiana funkcjonalności

W module "Złożone", przy spisie spraw wysłanych znajduje się status pozwu w EPU:
NA - wydano nakaz zapłaty
UT - nakaz zapłaty utracił moc
KL - prawomocny nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności
UC - nakaz zapłaty uchylono

01.02.2017

Program dostosowano do aktualnych wymagań technicznych usługi sieciowej e-Sądu

Zmiana techniczna

Ze względu na zmianę funkcjonalność dotychczasowej usługi wykorzystywanej przy składaniu pozwów masowych z dniem 6 stycznia składanie pozwów masowych jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem nowej usługi pozwów masowych.

20.10.2016

Dodano możliwość seryjnego przypisywania/usuwania e-Pozwów do paczek/z paczek

Zmiana funkcjonalności

Istnieje możliwość seryjnego przypisywania pozwów do paczek, można zaznaczyć wiele pozwów jednocześnie i przypisać je do paczki. W taki sam sposób pozwy można usuwać. Znacznie przyspiesza to proces dodawania pozwów do paczek.

18.10.2016

Uaktualniono prowizję za e-płatność opłaty sądowej

Zmiana funkcjonalności

Aktualna wartość prowizji za e-płatność to 1% od kwoty opłaty sądowej.

14.10.2016

Możliwość zaimportowania z pliku importowego daty wezwania do zapłaty

Zmiana funkcjonalności

Import długów w programie wzbogacono o możliwość zaimportowania daty wezwania do zapłaty.

11.10.2016

Domyślne ustawienia nowego pozwu na wstędze

Zmiana funkcjonalności

Możliwość ustawienia wyborów domyślnych na wstędze: składający pozew, umocowanie, typ uzasadnienia, uzasadnienie, typ roszczeń, numer konta, numer do opłaty, reprezentacja, koszty zastępstwa, typ odsetek.

07.09.2016

Poprawa działania funkcji odzyskiwania z Archiwum

Zmiana techniczna

Poprawiono interfejs oraz sposób działania funkcji odzyskiwania danych z Archiwum, zarówno w programie jak i w Serwerze programu.

07.07.2016

Poprawa działania Serwera Vademecum

Zmiana techniczna

Poprawiono działanie Serwera programu, który po około 50 dniach ciągłej pracy przestawał poprawnie funkcjonować.

05.07.2016

Usprawnienie wklejania tekstu zawierającego formatowanie

Zmiana funkcjonalności

Program ułatwia wklejenie tekstu zawierającego formatowanie (np. z edytora tekstu czy przeglądarki internetowej) do zawartych w programie pól.

31.05.2016

Możliwość współpracy w wieloma systemami zapisu do PDF

Zmiana techniczna

Program został przystosowany do pracy w wieloma systemami generowania plików PDF.

04.04.2016

Wysyłka pozwu wraz z nazwą kancelarii składającego pozew

Zmiana funkcjonalności

Umożliwiono wysyłkę pozwu wraz z nazwą kancelarii (miejsca pracy, etc.) składającego pozew, tak by nazwa była widoczna w e-Sądzie.

15.03.2016

Weryfikowanie formatu daty w plikach z danymi przed importem

Zmiana funkcjonalności

Przed zaimportowaniem danych program sprawdza poprawność formatu dat zawartych w pliku.

14.03.2016

Informacje o zaimportowanych rekordach trafiają do Podglądu zdarzeń systemu Windows

Zmiana funkcjonalności

Informacje dotyczące statusu zakończenia importu trafiają również do systemowego Windowsowego Podglądu zdarzeń.

13.03.2016

Poprawa informacji o liczbie importowanych rekordów

Zmiana funkcjonalności

Aktualizacja poprawia treść komunikatu, który wyświetla się po dokonaniu importu danych.

12.03.2016

Uzupełnienie pomocy o informacje dotyczące importowania

Zmiana funkcjonalności

Do programu dołączono szczegółową pomoc dotyczącą importowania danych. Pomoc jest dostepna po naciśnięciu klawisza F1 lub przycisku "Różne" w gónym menu, a następnie pozycji "Instrukcja obsługi".

11.03.2016

Zablokowanie zmiany powodów i pozwanych w trakcie pracy w okienku "Sprawa"

Zmiana funkcjonalności

Aktualizacja rozwiązuje problem zmiany pozwanych oraz powodów na e-Pozwie podczas pracy w okienku Sprawa.

22.02.2016

Lepsze podpowiedzi wyświetlające się przy przytrzymaniu myszki na przyciskach

Zmiana funkcjonalności

Dopracowano podpowiedzi kontekstowe, dostępne przy przytrzymywaniu kursora myszki na przycikach i polach w programie.

22.02.2016

Uaktualniono tabelę z wysokościami rocznych stawek odsetek

Zmiana funkcjonalności

Tabela z wysokościami rocznych stawek odsetek zawiera wszyskie stawki odsetek.

22.01.2016

Wybór konta mass collect jako właściwego do zwrotu opłat sądowych

Zmiana funkcjonalności

Konta typu "mass collect" można użyć jako właściwego do zwrotu opłat sądowych.

20.01.2016

Sprawdzanie czy firma występuje w aktywnych sprawach, w trakcie przenoszenia jej do archiwum

Zmiana funkcjonalności

W trakcie przenoszenia firmy do Archiwum program sprawdza, czy firma występuje jeszcze w aktywnych sprawach. Jeśli tak, to wyświetlane jest stosowne ostrzeżenie.

19.01.2016

Obsługa kont typu mass collect - dedykowanego dla dłużnika numeru konta do wpłat

Zmiana funkcjonalności

Wprowadzono możliwość stosowania kont typu "mass collect" - dedykowanego dla dłużnika numeru konta do wpłat.

19.01.2016

Import numerów kont typu mass collect

Zmiana funkcjonalności

Numery kont typu "mass collect" można importować z zewnętrznych programów.

13.01.2016

Dodano możliwość przenosznia firm do archiwum i ich przywracania

Zmiana funkcjonalności

W najnowszej aktualizacji istnieje możliwość przenoszenia firm, których sprawy zostały już zakończone do archiwum. Listę firm przeniesionych do archiwum można uzyskać naciskając przycisk Archiwum (obok listy firm). Z archiwum w razie potrzeby firmę można przywrócić naciskając przycisk "Przywróć".

21.09.2015

Usprawnienie procedury importu spraw

Zmiana funkcjonalności

Wprowadzano dużą ilość usprawnień w procedurze importu. Do najważniejszych należą:
- lepsze ustawienia domyślne przy nowych zaimportowanych sprawach, np koszty sądowe, odsetki itp.,
- sprawdzanie poprawności formatu dat w takcie importowania,
- sprawdzanie czy importowany plik nie jest otwarty w innym programie,
- uzupełniono pomoc programu dotyczące importowania.

16.09.2015

Dodano możliwość wyszukiwania dłużnika po zaimportowanym identyfikatorze

Zmiana funkcjonalności

Po zaimportowaniu danych z zewnętrznych programów możliwe jest wyszukiwanie spraw według identyfikatora kontrahenta. Funkcja dostępna w wyszukiwarce nad listą spraw.

15.09.2015

Po imporcie z zewnętrznego systemu, identyfikator dłużnika jest widoczny razem z jego pozostałymi danymi

Zmiana funkcjonalności

W tej aktualizacji zaimportowany identyfikator dłużnika jest widoczny w różnych miejscach programu razem z jego danymi adresowymi.

14.09.2015

Usuwanie spraw przeniesionych do Archiwum - poprawiono działanie

Zmiana techniczna

Poprawiono problem polegający na tym, że informacje z usuwanych spraw pojawiały się czasem niespodziewanie w nowo stworzonych sprawach.

14.09.2015

Udoskonalenie usuwania spraw

Zmiana techniczna

W czasie usuwania ostatnio dodanej sprawy pewne informacje pozostawały w systemie. Ta aktualizacja rozwiązuje ten problem.

11.09.2015

Usprawniono funkcję kopiowania danych z opracowanych już pozwów

Zmiana funkcjonalności

Poprawiono możliwość kopiowania informacji pomiędzy pozwami. Funkcja działa również w pełni poprawnie w sieciowej wersji programu.

30.07.2015

Poprawa obsługi pozwów złożonych

Zmiana funkcjonalności

Dopracowano obsługę złożonych paczek pozwów - uzupełniono listy paczek oraz dopracowano widoczność przycisków.

17.07.2015

Poprawiono ergonomię okna programu

Zmiana funkcjonalności

Okno programu przy starcie jest większe, a proporcje wielkości pól lepiej odzwierciedlają ich zawartości