Wezwania

WEZWANIA

PRZEJDŹ DO INNYCH MODUŁÓW

Pozwy Nowe
 • automatyczne tworzenie pozwów i uzasadnień
 • kapitalizacja odsetek
 • zarządzanie paczkami pozwów
 • wysyłka pozwów do e-sądu

więcej

Import
 • import danych o dłużnikach, wierzytelnościach i wpłatach
 • import danych z plików XLS, CSV, DBF, DB

więcej

Specjaliści
 • przypisywanie pozwów do różnych specjalistów
 • zarządzanie pracą specjalistów

więcej

Wezwania
 • opracowywanie wezwań do zapłaty
 • wbudowane szablony wezwań
 • możliwość tworzenia własnych wzorów

więcej

Pozwy Złożone
 • filtrowanie spraw według różnych kryteriów
 • przywołanie treści złożonego pozwu
 • ponowne składanie paczki pozwów po poprawkach

Więcej

Generator Uzasadnień
 • automatyczne tworzenie uzasadnień na podstawie wprowadzonych danych
 • własne wzory uzasadnień zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • własne szablony listy dowodów zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • walidacja pozwu pod kątem wymogów EPU

więcej

Uprawnienia +
 • nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych modułów aplikacji
 • rozbudowane zarządzanie pracą specjalistów
 • raportowanie pracy

więcej

Edytor tekstu
 • przyjazny edytor tekstów do tworzenia dokumentów
 • budowanie własnych wzorów z wykorzystaniem pól

więcej

Długi
 • gromadzenie danych do e-pozwów
 • wewnętrznego zakładania spraw 
 • zarejestrowania w programie długów i zobowiązań
 • importu danych dłużników i długów z innych programów
 • rozliczania wpłat, także częściowych

więcej

Status w e-Sądzie
 • sprawdzanie statusu wysłanego pozwu
 • kontrola przebiegu sprawy w e-sądzie
 • pobieranie nakazów i orzeczeń z e-Sądu
 • informowanie o uzyskaniu nakazu zapłaty
 • informowanie o uzyskaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

więcej

Archiwum
 • automatyczne kopie zapasowe bazy danych
 • możliwość odtworzenia bazy z kopii

więcej

Auto-import
 • automatyczna aktualizacja baz danych (np. codziennych wpłat) bez ingerencji pracownika
 • integracja z innymi programami

Więcej…

Przejdź do kreatora aby skonfigurować swój pakiet

 

Egzekutor

EGZEKUTOR

Moduł służący do zarządzania procesami windykacji. Dobrze przeprowadzona windykacja na pierwszym etapie to najszybsze i najpewniejsze odzyskanie należności. Egzekutor zawiera wszystkie funkcje niezbędne do sprawnego prowadzenia i pomyślnego zakończenia windykacji na etapie polubownym:

 • terminarz czynności windykacyjnych
 • system nadzoru terminowego wykonywania harmonogramu
 • panel aktywnego planowania procesów windykacyjnych
 • rejestr przebiegu kontaktów z klientem
 • informacje o długu i odsetkach na dany dzień
 • wskaźnik terminu przedawnienia z alarmem
 • system automatycznych kontaktów telefonicznych VOiP
 • standaryzowane oceny wyniku kontaktów

Dostęp do informacji

Natychmiastowy dostęp do informacji na temat zadłużenia, odsetek oraz przebiegu sprawy.

Zarządzanie procesami windykacyjnymi

Planowanie, nadzór oraz raportowanie czynnościami winykacyjnymi

Automatyzacja czynności

Wbudowany system do zarządzaniem połączeniami z wbudowanym modułem VOiP

PRZEJDŹ DO INNYCH MODUŁÓW

Pozwy Nowe
 • automatyczne tworzenie pozwów i uzasadnień
 • kapitalizacja odsetek
 • zarządzanie paczkami pozwów
 • wysyłka pozwów do e-sądu

więcej

Import
 • import danych o dłużnikach, wierzytelnościach i wpłatach
 • import danych z plików XLS, CSV, DBF, DB

więcej

Specjaliści
 • przypisywanie pozwów do różnych specjalistów
 • zarządzanie pracą specjalistów

więcej

Wezwania
 • opracowywanie wezwań do zapłaty
 • wbudowane szablony wezwań
 • możliwość tworzenia własnych wzorów

więcej

Pozwy Złożone
 • filtrowanie spraw według różnych kryteriów
 • przywołanie treści złożonego pozwu
 • ponowne składanie paczki pozwów po poprawkach

Więcej

Generator Uzasadnień
 • automatyczne tworzenie uzasadnień na podstawie wprowadzonych danych
 • własne wzory uzasadnień zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • własne szablony listy dowodów zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • walidacja pozwu pod kątem wymogów EPU

więcej

Uprawnienia +
 • nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych modułów aplikacji
 • rozbudowane zarządzanie pracą specjalistów
 • raportowanie pracy

więcej

Edytor tekstu
 • przyjazny edytor tekstów do tworzenia dokumentów
 • budowanie własnych wzorów z wykorzystaniem pól

więcej

Długi
 • gromadzenie danych do e-pozwów
 • wewnętrznego zakładania spraw 
 • zarejestrowania w programie długów i zobowiązań
 • importu danych dłużników i długów z innych programów
 • rozliczania wpłat, także częściowych

więcej

Status w e-Sądzie
 • sprawdzanie statusu wysłanego pozwu
 • kontrola przebiegu sprawy w e-sądzie
 • pobieranie nakazów i orzeczeń z e-Sądu
 • informowanie o uzyskaniu nakazu zapłaty
 • informowanie o uzyskaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

więcej

Archiwum
 • automatyczne kopie zapasowe bazy danych
 • możliwość odtworzenia bazy z kopii

więcej

Auto-import
 • automatyczna aktualizacja baz danych (np. codziennych wpłat) bez ingerencji pracownika
 • integracja z innymi programami

Więcej…

Przejdź do kreatora aby skonfigurować swój pakiet