POZWY ZŁOŻONE

T

Błyskawiczne odszukanie każdej sprawy

 

f

Filtrowanie spraw wg różnych kryteriów

 

Przypomnienia treści złożonego pozwu

 

+

Kontrola przebiegu każdej sprawy w e-sądzie

 

PRZEJDŹ DO INNYCH MODUŁÓW

Pozwy Nowe
 • automatyczne tworzenie pozwów i uzasadnień
 • kapitalizacja odsetek
 • zarządzanie paczkami pozwów
 • wysyłka pozwów do e-sądu

więcej

Import
 • import danych o dłużnikach, wierzytelnościach i wpłatach
 • import danych z plików XLS, CSV, DBF, DB

więcej

Specjaliści
 • przypisywanie pozwów do różnych specjalistów
 • zarządzanie pracą specjalistów

więcej

Wezwania
 • opracowywanie wezwań do zapłaty
 • wbudowane szablony wezwań
 • możliwość tworzenia własnych wzorów

więcej

Pozwy Złożone
 • filtrowanie spraw według różnych kryteriów
 • przywołanie treści złożonego pozwu
 • ponowne składanie paczki pozwów po poprawkach

Więcej

Generator Uzasadnień
 • automatyczne tworzenie uzasadnień na podstawie wprowadzonych danych
 • własne wzory uzasadnień zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • własne szablony listy dowodów zawierające pole automatycznie uzupełniane
 • walidacja pozwu pod kątem wymogów EPU

więcej

Uprawnienia +
 • nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych modułów aplikacji
 • rozbudowane zarządzanie pracą specjalistów
 • raportowanie pracy

więcej

Edytor tekstu
 • przyjazny edytor tekstów do tworzenia dokumentów
 • budowanie własnych wzorów z wykorzystaniem pól

więcej

Długi
 • gromadzenie danych do e-pozwów
 • wewnętrznego zakładania spraw 
 • zarejestrowania w programie długów i zobowiązań
 • importu danych dłużników i długów z innych programów
 • rozliczania wpłat, także częściowych

więcej

Status w e-Sądzie
 • sprawdzanie statusu wysłanego pozwu
 • kontrola przebiegu sprawy w e-sądzie
 • pobieranie nakazów i orzeczeń z e-Sądu
 • informowanie o uzyskaniu nakazu zapłaty
 • informowanie o uzyskaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty

więcej

Archiwum
 • automatyczne kopie zapasowe bazy danych
 • możliwość odtworzenia bazy z kopii

więcej

Auto-import
 • automatyczna aktualizacja baz danych (np. codziennych wpłat) bez ingerencji pracownika
 • integracja z innymi programami

Więcej…

Przejdź do kreatora aby skonfigurować swój pakiet