Opis modułu „POZWY NOWE”

Moduł jest przeznaczony do tworzenia pozwów, lokowania ich w paczkach oraz internetowego składania w e-sądzie. Umożliwia złożenie pozwów pojedynczych jak i wielu pozwów w paczkach. Rozbudowany system wspomagania pracy użytkownika zapewnia bardzo dużą automatyzację procesu, dzięki której w większości wypadków przygotowanie pozwu zajmuje kilkanaście minut.

Automatyczne tworzenie e-pozwów pozwala na natychmiastowe wstawianie informacji z danych sprawy lub z gotowych list:

  • danych powodów
  • danych pozwanych
  • wysokości długów
  • wysokości dokonanych spłat
  • żądań zapłaty właściwych odsetek
  • opisów dowodów (stwierdzany fakt oraz opis/uzasadnienie)

Pozwala też na  automatyczne tworzenie uzasadnień zgodnych z wymaganiami EPU przy pomocy  generatora uzasadnień (patrz niżej) oraz przygotowanych przez użytkownika list.

Przy żądaniu skapitalizowanych odsetek program umożliwia automatyczne ich wyliczenie na dzień wniesienia pozwu, niezależnie od dnia przygotowania pozwu.

Program zawiera gotowe oraz tworzone przez użytkowników listy standardowych opisów dowodów, danych powodów i pozwanych, uzasadnień, sposobów naliczania odsetek itp  wykorzystywane przy sporządzaniu każdego z fragmentów pozwów. Jednorazowe wpisanie  tego rodzaju informacji powoduje umieszczenie ich na listach wyboru skąd mogą być szybko wykorzystane w następnych pozwach.

Program współpracuje z bazami danych założonymi w module Długi pobierając z nich informacje niezbędne do automatycznego sporządzenia pozwu takie jak dane powoda i pozwanego, wielkość zobowiązań, terminy płatności, zapłaty (również ratalne) itp.

h

Automatyczne tworzenie pozwów

Tworzenie pozwów na podstawie wcześniej wprowadzonych/zaimportowanych danych.

l

Generator Uzasadnień

Automatyczne tworzenie uzasadnień na podstawie wprowadzonych dowodów wg wymagań EPU.

Kapitalizacja odsetek

Przy żądaniu skapitalizowanych odsetek program umożliwia automatyczne ich wyliczenie na dzień wniesienia pozwu, niezależnie od dnia przygotowania pozwu.

+

Zarządzanie paczkami pozwów

Aplikacja umożliwia na dowolne przemieszczenie pozwów między różnymi paczkami.

Przejdź do kreatora aby skonfigurować swój pakiet