Opis modułu „Generator Uzasadnień”

Pozwala na automatyczne tworzenie kompletnych uzasadnień, zgodnych z wymaganiami EPU.

Wiadomo, że pisanie uzasadnień stanowi najbardziej czasochłonną i skomplikowaną pracę przy sporządzaniu pozwu w EPU. Generator uzasadnień pozwala w ciągu kilku minut sporządzić całe, często skomplikowane uzasadnienie, nawet w przypadkach, gdy jest wiele wierzytelności, niektóre zostały zaspokojone w części, a dodatkowo powód żąda odsetek skapitalizowanych.

Generator wykorzystuje dane o wierzytelnościach i ewentualnych wpłatach znajdujące się w module Długi i na tej postawie sporządza pełne uzasadnienie, pytając wcześniej użytkownika o kilka elementarnych informacji nt długu, tj o rodzaj umowy (kupna-sprzedaży, o roboty budowlane, najmu, świadczenia usług itp), rodzaj dokumentów dłużnych, sposób dobrowolnego wezwania do zapłaty itp.
Informacje te wprowadzane są prostymi kliknięciami.

W ten sposób powstaje kompletne uzasadnienie – można je skorygować w każdym z elementów, ale nie ma takiej potrzeby, bo dokładnie spełnia wymagania EPU.

Oszczędź czas swój i pracowników


Generator uzasadnień, na podstawie wprowadzonych danych pozwala w ciągu kilku minut sporządzić całe uzasadnienie.

SkalowalnośćTworzy skomplikowane uzasadnienie, nawet w przypadkach, gdy jest wiele wierzytelności i powodów.

Kapitalizacja odsetekPrzy żądaniu skapitalizowanych odsetek program umożliwia automatyczne ich wyliczenie na dzień wniesienia pozwu, niezależnie od dnia przygotowania pozwu.

Przejdź do kreatora aby skonfigurować swój pakiet

Kreator e - Pozwy